A legfontosabb angol igék

Az igék valamilyen cselekvést fejeznek ki. Éppen ezért fontos ismerni őket. Ha valamit csinálni akarsz külföldön, sokszor másokhoz kell segítségért fordulni. Ahhoz pedig kellenek az igék. Ki kell tudnod fejezned magad. Lássuk, hogy melyek a legfontosabb angol igék.

Alapok, nyelvtani bonyolítások nélkül.

A legfontosabb igék – to be és have

Létige – To Be

Egyes szám, első személy: I am (én vagyok)
Egyes szám, második személy: you are (te vagy)
Egyes szám, harmadik személy: (ő van)
he is (férfi)
she is (nő)
it is (tárgy)

Többes szám, első személy: we are (mi vagyunk)
Többes szám, második személy: you are (ti vagytok)
Többes szám, harmadik személy: they are (ők vannak)

Példamondatok:

 • I am 29 years old. – 29 éves vagyok.
 • She is really kind. – Ő (lány) igazán kedves.
 • He is very brave. – Ő (fiú) nagyon bátor.
 • They are siblings. – Ők testvérek.

Birtokol, van valamije – To have

Egyes szám, első személy: I have (nekem van)
Egyes szám, második személy: you have (neked van)
Egyes szám, harmadik személy: (neki van)
he has (férfi)
she has (nő)
it has (tárgy)

Többes szám, első személy: we have (nekünk van)
Többes szám, második személy: you have (nektek van)
Többes szám, harmadik személy: they have (nekik van)

Példamondatok:

 • I have a dog. – Van egy kutyám.
 • She has two children. Neki (lány) két gyereke van.
 • We have a house. – Van egy házunk.

A legfontosabb igék – az angol segédigék

A segédigéket most csak alapszinten nézzük át!

A leggyakoribb módbeli segédigék a következők: can, could, must, need, will, would, shall, should, may, might.

A módbeli segédigéket nem kell külön ragoznod, minden számban és személyben ugyanaz az alakjuk.

Ha kérdést teszünk fel, a segédige az alany elé kerül, tagadásnál a not szót tesszük a segédige után.

A módbeli segédigék jelentése

can – képesség kifejezése

 • I can swim.

could – a can múlt idejű alakja / lehetőség, valószínűség kifejezése / udvarias kérés

 • He could do it alone. – Meg tudta csinálni egyedül.
 • He could be in the library. – Talán a könyvtárban van.
 • Could you give me your ticket, please? – Ideadná a jegyét, kérem?

must – kötelezettség, kényszer / bizonyosság

 • You must clean your room. – Ki kell takarítanod a szobádat!
 • He must be home by now. – Mostanra már biztosan otthon van.

need – szükséges

 • I need your laptop. – Szükségem van a laptopodra.

will – jövő idő, szándék kifejezése

 • Will you marry me? – Hozzám jössz?

Would – a will múlt idejű formája / ‘szeretne’ kifejezésére: would like to… / udvarias kérésnél

 • She said she would write me soon. – Azt mondta, hogy hamarosan írni fog.
 • I would like to drink a cup of tea. – Szeretnék inni egy csésze teát.
 • Would you give me a glass of water please? – Adnál kérlek egy pohár vizet?

Shall – Javaslat

 • Shall I open the window? – Kinyissam az ablakot?

Should – tanács vagy szükségszerűség kifejezése

 • You should go to the dentist. – El kellene menned a fogorvoshoz.

May – szabad, lehet

 • May I ask you a simple questions? – Feltehetek egy egyszerű kérdést?

Might – a may múlt idejű alakja / engedély kérése / a cselekvés bekövetkezése kevésbé valószínű

A legfontosabb igék – a leggyakoribb igék

 • ask – kérdez
 • become – vál valamivé
 • begin – elkezd
 • believe – hisz
 • bring – hoz
 • call – hív / nevez
 • come – jön
 • do – csinál
 • feel – érez
 • find – talál
 • get – kap
 • give – ad
 • go – megy
 • happen – történik
 • have – birtokol
 • hear – hall
 • help – segít
 • hold – tart
 • keep – tart / megtart
 • know – tud
 • leave elhagy / elmegy
 • let – enged
 • like – szeret / kedvel
 • live – él
 • look – néz
 • make – csinál / készít
 • mean – jelent
 • move – mozog
 • need – szüksége van valamire
 • play – játszik
 • provide – ellát
 • put – tesz
 • run -fut
 • say – mond
 • see – lát
 • seem – tűnik / látszik
 • show – mutat
 • sit – ül
 • stand – áll
 • start – kezd
 • take – tesz
 • talk beszél
 • tell – elmond
 • think – gondol
 • try – próbál
 • turn – fordul
 • use – használ
 • want – akar
 • work – dolgozik
 • write – ír

Angolórákkal kapcsolatban itt tudsz érdeklődni.

Ha szeretnél még többet tanulni, ezek a cikkek segíthetnek:

Angol alapkifejezések kezdőknek

A legfontosabb angol szavak, kifejezések

Angol interjú kifejezések

Alap mondatok angolul