Az emailben való megbeszélés ma az egyik leggyakoribb kommunikációs forma. Ha te is ügyes akarsz lenni benne, akkor mindenképpen kellenek az angol email kifejezések a ‘szótáradba’. Legyen szó baráti emailről, egy munkára való jelentkezésről, egy megrendelésről vagy panaszlevélről, ezekre a kifejezésekre bármikor szükséged lehet.

#1 Angol email kifejezések: Megszólítás

 • To whom it may concern – Az illetékesnek
 • Dear Sir/Madam, – Tisztelt Uram/Hölgyem
 • Dear John, – Kedves John,
 • Hi John, – Szia John,

#2 Angol email kifejezések: Nyitó sor

 • I hope you had a good weekend. – Remélem jól telt a hétvégéd.
 • I hope you had a great trip. – Remélem, nagyszerű utad volt.
 • Hope you had a nice break. – Remélem, hogy jól telt a szünet.
 • I hope you are well. – Remélem, hogy jól vagy.
 • I hope all is well. – Remélem, minden rendben.
 • Hope you’re enjoying your holiday. – Remélem, hogy jól telik a nyaralás.
 • I hope this email finds you well. – Remélem, az email jó egészségben talál.
 • I hope you enjoyed the event. – Remélem, tetszett a rendezvény.
 • I’m glad we had a chance to chat at the convention. – Örülök, hogy volt alkalmunk beszélgetni a kongresszuson.
 • It was great to see you on Thursday. – Nagyon jó volt látni csütörtökön.
 • It was a pleasure to meet you yesterday. – Igazán örültem, hogy találkoztunk tegnap.

#3 Angol email kifejezések – Miért írod az emailt

 • I am writing to you about your presentation yesterday. – A tegnapi előadásod miatt írok.
 • I am writing to you with regards to/regarding/concerning/in connection with… – …al kapcsolatban írok.
 • I am writing to ask/enquire/let you know/confirm/check/invite you to/to update you on/ask for a favor… – Azért írok, hogy megkérdezzem / érdeklődjek / tájékoztassalak / megerősítsem / ellenőrizzem / meghívjalak / tájékoztassalak (a friss hírekről) / szívességet kérjek …
 • I am reaching out because… – Azért írok, mert…
 • This is just a quick note to… – Csak egy gyors megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy…
 • This is just a quick reminder… – Ez csak egy kis emlékeztető, hogy…
 • I wanted to let you know that… – Csak szerettem volna szólni neked, hogy…
 • Might I take a moment of your time to… (very formal) – Elrabolhatnék egy percet az idejéből, hogy… (nagyon hivatalos!)
 • It’s [Your Name] from [Your Company]. – XY vagyok az XYZ cégtől.
 • This email is just to let you know that… – Ezzel az emaillel csak szólni akartam, hogy…

#4 Angol email kifejezések – Válasz email

 • I just got your request for… – Épp most kaptam meg a kérését…
 • I just read your email about… – Épp most olvastam az emailedet azzal kapcsolatban, hogy…
 • As we discussed, I would like to send you… – Ahogy megbeszéltük, szeretném elküldeni a ….
 • Thank you for your email about… – Köszönöm az emailét a … al kapcsolatban.
 • Thanks for your email this morning/yesterday/on Wednesday/last month… – Köszönjük az emailt, amit ma reggel/tegnap/szerdán/a múlt hónapban küldött.
 • Thanks for your feedback on/your invitation/your suggestion – Köszönjük a visszajelzésed / meghívásásod / javaslatod
 • Thanks for sending/asking about/attending – Köszönjük, hogy elküldted / megkérdezted / részt vettél
 • Thanks for your quick reply. – Köszönöm a gyors választ.
 • Thanks for getting back to me so quickly. – Köszönöm, hogy ilyen gyorsan visszaírtál.
 • Thank you for reaching out (to me). – Köszönöm, hogy írtál. (Így lehet talán a leginkább magyarra fordítani.)

#5 Angol email kifejezések – Bocsánatkérés

 • Sorry for my late reply. – Bocsánat, hogy későn válaszolok.
 • Sorry it took me so long to get back to you. – Bocsánat, hogy ennyi időbe telt, amíg visszaírtam.
 • I apologize for the late response. – Elnézést kérek a késői válaszért.
 • Sorry it’s been so long since my last email. – Bocsi, hogy ilyen régen írtam.
 • I was sorry to hear about… – Sajnálattal hallottam, hogy…
 • Please accept our apologies for any inconvenience caused. – Kérjük, fogadja bocsánatkérésünket az esetleges kellemetlenségekért.

#6 Angol email kifejezések – Csatolmányok, információk

 • I’ve attached… – Csatoltam…
 • Please find [file] attached. – Mellékletben találja…
 • I’m enclosing [file]. – Csatolom a …
 • The parts in bold/in red/in blue are my comments/are the changes we made. – A vastaggal szedett rész / a piros rész / a kék rész az én megjegyzéseim / azok a változtatások, amelyeket végrehajtottunk.
 • Here’s the document that you asked for. – Itt van a dokumentum, amit kértél.
 • I’ve attached [file] for your review. – Csatoltam, hogy át tudd nézni.
 • I’m sending you [file] as a pdf file. – Küldöm a …-t pdf fájlként.
 • The attached file contains… – A melléklet tartalmazza a …-t.
 • Could you please sign the attached form and send it back to us by [date]? – Aláírná a csatolt űrlapot, és visszaküldené nekünk [dátum] -ig?
 • Here’s the [document] we discussed. – Itt van a [dokumentum], amiről beszéltünk.
 • [file] is attached. – A [fájl] csatolva.
 • Please take a look at the attached file. – Kérjük, nézze meg a mellékelt fájlt.
 • Take a look at the [file] I’ve attached to this email. – Kérlek, vess egy pillantást a fájl-ra, amit az emailhez csatoltam.
 • Please note that… – Kérjük, vegye figyelembe, hogy…

#7 Angol email kifejezések: Kérés, érdeklődés

 • Could you please…? – Lenne szíves …?
 • Could you possibly tell me…? – Meg tudná mondani… ?
 • Can you please fill out this form? – Kitöltené kérem az alábbi űrlapot?
 • I’d really appreciate it if you could… – Nagyra értékelném, ha…
 • I’d be very grateful if you could… – Nagyon hálás lennék, ha…
 • It would be very helpful if you could send us/me… – Nagyon sokat segítene, ha el tudná küldeni nekünk / nekem …
 • If possible, I’d like to know more about… – Ha lehetséges, szeretnék többet tudni …
 • Please find my two main questions below. – Lent találja a két fő kérdésemet.

#8 Angol email kifejezések – Dicséret

 • Thank you very much for taking the initiative to find a solution to the problem. – Nagyon köszönöm, hogy kezdeményezték, hogy megoldást találjanak a problémára.
 • You can take pride in the work you have put into this project. – Büszke lehetsz a munkádra, amit ebbe a projektbe beletettél.
 • You have made a great contribution to the project. – Nagyban hozzájárult a projekthez.
 • The design work you did for the website was outstanding. – A honlapon végzett tervezési munka kiemelkedő volt.

#9 Angol email kifejezések: Jókívánságok

 • I’d like to wish you all the best for… – Minden jót szeretnék neked kívánni…
 • I hope everything goes well with… – Remélem minden jól megy…
 • Good luck with… – Sok szerencsét …

#10 Angol email kifejezések: Barátságos elköszönés

 • Best regards, – Üdvözlettel,
 • All the best, – Minden jót,
 • Best wishes, – A legjobbakat kívánom,
 • Cheers, – Itt: a legjobbakat
 • Have a great weekend! – Nagyon jó hétvégét kívánok!
 • Have a wonderful day! – Legyen nagyon szép napod!

Remélem, hogy a fenti angol email kifejezések segítségedre lesznek a következő levél megírásánál!

Angolórákkal kapcsolatban itt tudsz érdeklődni. Ha bármi kérdésed van, írj bátran!

Ha szeretnél még tanulni, nézd meg ezeket a bejegyzéseket is: