Korábban már írtunk azzal kapcsolatban, hogy mikor érdemes használni az egyszerű jelen időt vagyis a Present Simple-t. A probléma sok tanulónál akkor jön, amikor el kell dönteni, hogy Present Simple-t vagy folyamatos jelent (vagyis Present Continuous-t) használjanak-e. Mi a különbség az angol egyszerű jelen és folyamatos jelen között? Mikor melyiket kell használni? Lássuk!

Mikor használjuk az egyszerű jelen időt?

A Present Simple-t a következő helyzetekben kell használnunk:

 • szokások
 • rendszeres, ismétlődő cselekvések
 • általános igazságok
 • ‘Here comes’ vagy ‘There goes’ szerkezetek
 • Instrukciók adása

Íme néhány példamondat az egyszerű jelen használatával kapcsolatban:

 1. I play tennis every Tuesday. – Keddenként teniszezem.
 2. I don’t watch TV. – Nem szoktam TV-t nézni.
 3. Two and two make four. – Kettő meg kettő az négy.
 4. Here comes the bride. – Itt jön a menyasszony.
 5. Turn left and go straight ahead. – Fordulj balra és menj tovább egyenesen.

Az igék egyszerű jelen időben történő ragozásával kapcsolatban itt olvashatsz: Present Simple vagyis egyszerű jelen az angol nyelvben

Mikor használunk folyamatos jelent?

A folyamatos jelent vagyis Present Continuous-t a következő esetekben használjuk:

 • A cselekvés a beszéd pillanatában történik
 • Ideiglenes, a szokásostól eltérő cselekvés vagy történés
 • Jövőbeni cselekvés leírása, amit már elterveztünk, előkészítettünk

Példamondatok az angol folyamatos jelen időre

 • She is drinking coffee at the moment. – Most éppen kávét iszik. (A cselekvés a beszéd pillanatában történik.)
 • He usually plays tennis but today he is playing basketball. – Általában teniszezik, de ma kosárlabdázik. (A szokásostól eltérő cselekvés, esemény.)
 • I am meeting my girlfriend tonight. – Ma este találkozom a barátnőmmel. (Jövőbeni cselekvés, amit már elterveztünk.)

Hogyan képezzük a folyamatos jelent?

Bármilyen ige folyamatos jelen alakja a következő: ‘to be’ + a fő ige -ing-re végződő alakja.

Íme, az egyszerű jelen képzése kijelentő, tagadó és kérdő mondatokban:

Kijelentő
Alanyto be+ alap forma + ing
Iamreading.
Tagadó
Alanyto be + not+ alap forma + ing
Heis not (isn’t)sleeping.
Kérdő
to be+ alany+ alap forma + ing
Areyoudriving?
A folyamatos jelen képzése különböző mondattípusokban.

Az angol egyszerű jelen és folyamatos jelen közötti különbség

Hogyan lehet könnyen megjegyezni az angol egyszerű jelen és folyamatos jelen közti különbséget?

A legegyszerűbb az, ha példákkal együtt jegyzed meg a két igeidőt.

Az egyszerű jelen tehát rendszeres, ismétlődő cselekvések, szokások kifejezésére használatos.

 • I like coffee. – Szeretem a kávét.
 • I never drink coffee. – Sosem szoktam kávét inni.

A folyamatos jelent ezzel szemben akkor használjuk, ha a cselekvés a beszéd pillanatában történik, valami eltér a szokásostól.

 • She is sleeping at the moment. – Most éppen alszik.
 • I am staying at home this weekend. – A hétvégén otthon maradok. (Egyébként máskor hétvégente nem szoktam otthon maradni.)

Igék, amelyeket nem használunk folyamatos jelen-ben

Vannak olyan igék, amelyeket általában nem használunk folymatos jelenben, mert állapotot fejeznek ki. Ezek a következők:

 • to hear
 • to smell
 • to taste
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish

A ‘to be’ ige folyamatos jelenben

A ‘to be’ vagyis lenni igét általában nem tesszük folyamatos jelenbe.

Viszont néha találkozhatsz a következő formával: She is being silly.

Ebben az esetben az ‘is being’ azt jelenti, hogy viselkedik. Vagyis itt ‘bután viselkedik‘ lesz a mondat jelentése.

Remélem, hogy most már nem lesz gondod az angol egyszerű jelen és folyamatos jelen használatával. Ha szeretnél még tanulni, nézd meg a következő bejegyzéseket is:

Hogyan tanuljunk angol szavakat

A legfontosabb angol igék

Angol alapkifejezések kezdőknek

Ha angol magántanárra van szükséged, az órákkal kapcsolatban itt érdeklődhetsz.