Present Simple vagyis egyszerű jelen

Sokan azért riadnak meg az angol nyelvtől, mert túl sok az igeidő és egyszerűen nem tudják megjegyezni, hogy mit, mikor és hogyan kellene használniuk. De ne aggódj, az angol igeidők közel sem annyira bonyolultak, mint sokan azt el akarják veled hitetni. Nézzük meg, hogyan működik és hogyan kell használni a Present Simple vagyis egyszerű jelen időt az angol nyelvben!

Mindezt most felesleges bonyolítások nélkül. A lényeg, hogy megértsd a logikáját.

Mikor használjunk Present Simple-t vagyis egyszerű jelen időt?

A Present Simple-t a következő esetekben kell használni:

 1. szokások
 2. rendszeres, ismétlődő cselekvések
 3. általános igazságok
 4. Here comes… és There goes… szerkezetekkel
 5. Instrukciók adásakor

Szokások / Rendszeres ismétlődő cselekvések

I play tennis every Tuesday. – Keddenként teniszezem.

I don’t travel very often. – Nem utazgatok túl gyakran.

I don’t watch TV. – Nem szoktam TV-t nézni.

Általános igazságok

Water boils at 100 degrees Celsius. – A víz száz fokon forr fel.

Two and two make four. – Kettő meg kettő az négy.

People need food. – Az embereknek szüksége van ételre.

Here comes… és There goes… kifejezések esetében

Here comes the bride. – Itt jön a menyasszony.

There goes my bus. – Ott megy a buszom.

Instrukciók adásakor

You bake the cake in the oven for 45 minutes. – A tortát 45 percig süsd a sütőben.

Turn left and go straight on. – Fordulj balra és menj tovább egyenesen.

Ragozás a Present Simple igeidőben

Az egyszerű jelen időben történő ragozás nagyon könnyű. Csak egyes szám harmadik személyben kap az ige ‘s’ végződést.

 • I like this book.
 • You like this book.
 • He/She/It likes this book.
 • We like this book.
 • You like this book.
 • They like this book.

Present Simple használata kérdéseknél és tagadásnál

Fontos, hogy kérdésekhez és tagadáshoz a Present Simple igeidőben szükséged lesz egy segédigére: ez lesz a do / does. A does az egyes szám harmadik személyre vonatkozik.

Kérdések

Helyes szórend: segédige + alany + főige és utána jöhet a többi mondatrész.

 • Do I like this book?
 • Do you like this book?
 • Does he/she/it like this book?
 • Do we like this book?
 • Do you like this book?
 • Do they like this book?

Tagadás

Ha tagadunk valamit, akkor a do + not szerkezetet kell használjuk. Ennek az összevont alakja a don’t. Egyes szám harmadik személyben a does + not szerkezetet használjuk. Ennek az egybevont alakja a doesn’t.

Szórend: alany+do not / does not + főige

 • I don’t like this book.
 • You don’t like this book.
 • He/She/It doesn’t like this book.
 • We don’t like this book.
 • You don’t like this book.
 • They don’t like this book.

A segédige használatánál fontos, hogy egyes szám harmadik személyben a főigét (itt a like) nem ragozzuk. Helyette a do segédigét ragozzuk, ő kap egy s végződést. Így lesz belőle does.

Fontos! Ha angolul nézel valamilyen filmet vagy így olvasol könyvet, akkor a ‘do’ segédigét néha hallod/látod a kijelentő mondatokban is. Ez akkor fordul elő, ha nyomatékosítani szeretnénk, amit mondunk:

I do like this book! – Én igenis szeretem ezt a könyvet!

Present Simple és az időhatározók

Létezik néhány olyan időhatározó, ami rendszerességet, gyakoriságot, ismétlődést fejez ki. Ha ezekkel találkozol, akkor szinte biztos, hogy a Present Simple vagyis egyszerű igeidőt kell használnod. Ezek a következők:

 • always – mindig
 • generally, usually – általában
 • never – soha
 • normally – rendszerint
 • often – gyakran
 • rarely, seldom – ritkán
 • sometimes – néha
 • every day – minden nap
 • every week – minden héten / hetente
 • every month – minden hónapban / havonta
 • every year – minden évben / évente
 • once a day – naponta egyszer
 • once a week – hetente egyszer
 • once a month – havonta egyszer
 • once a year – évente egyszer
 • on Mondays – hétfőnként
 • on Tuesdays – keddenként, stb

Ha szeretnél még tanulni, nézegesd meg a következő cikkeket is:

A legfontosabb angol igék

Angol alapkifejezések kezdőknek

A legfontosabb angol szavak

Angol interjú kifejezések

Alap mondatok angolul

Angolórákkal kapcsolatban itt találsz több információt.